Kawasaki Station NextTrain

Current Time: 01:01    

Tokaido Main Line - Yokohama,Odawara bound

04:45 Atami

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

05:34 Takasaki

Nambu Line - Noborito,Tachikawa bound

04:49 Tachikawa

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Yokohama,Kannai bound

04:37 Ōfuna

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Kamata,Shinagawa bound

04:34 Ōmiya