Kawasaki Station NextTrain

Current Time: 11:00    

Tokaido Main Line - Yokohama,Odawara bound

11:05 Atami

Tokaido Main Line(Ueno–Tokyo Line) - Utsunomiya,Takasaki bound

11:10 Koga

Nambu Line - Noborito,Tachikawa bound

11:09 Tachikawa

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Yokohama,Kannai bound

11:01 Ōfuna

Keihin-Tohoku Line,Negishi Line - Kamata,Shinagawa bound

11:06 Ōmiya (Rapid)